تبلیغات
بیقرار یک قرار

به بهانه  8 اردیبهشت سالروز پیام بر زمین مانده امام خامنه ای بر مبارزه با مفسدین اقتصادی

              
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبقه بندی: سیاسی،
ارسال در تاریخ سه شنبه 17 فروردین 1389 توسط بی قرار