تبلیغات
بیقرار یک قرار

هم افزایی و بهره وری بیشتر / همفکری و تقویت ایده ها

تقویت اراده و همت / با لارفتن قدرت چانه زنی و تاثیر گذاری

تربیت خود و دیگران / صرفه جویی و مدیریت منابع

هویت بخشی و ایجاد تعلق خاطر/ مسوولیت پذیری 

...

طبقه بندی: دست نوشته ها، تشکیلات،
ارسال در تاریخ یکشنبه 19 دی 1389 توسط بی قرار