تبلیغات
بیقرار یک قرار
 شعر یکی از عشاق در جواب شعر یار خراسانی رهبری عزیز رو گذاشتم

من عاشـق آن رهبــر نورانــی خـویشم

آن دلبــر وارستــۀ عـرفـانـی خــویشم 

***
عمـری است غمیـنم ز پریشانـی آن یار

هـر چنـد که محزون ز پریشانی خویشم

***

 شعر یکی از عشاق در جواب شعر یار خراسانی رهبری عزیز رو گذاشتم

من عاشـق آن رهبــر نورانــی خـویشم

آن دلبــر وارستــۀ عـرفـانـی خــویشم 

***
عمـری است غمیـنم ز پریشانـی آن یار

هـر چنـد که محزون ز پریشانی خویشم

***
در دام بـلایت شـده ام سخـت گرفتـار

امـواج بـلای دل طوفــانــی خـویشم 

***
چون نقـش نگـارین تو بر دیـده در اُفتــد

گمگشتــۀ این دیـدۀ بـارانــی خـویشم 

***
زان لحظه که مجنون شدم از زلف سیاهت

در کوهم و در دشـت و بیـابـانی خـویشم 

***
از شـوق وصال تو چه ویرانـه شد این دل

چندی است که شاد از دل ویـرانی خویشم

***
یک لحظه پشیمان نشدم از غم آن دوست

عمری است که مشغول نگهبـانی خـویشم


***
دل کنـده ام از عـالـم دنیــایـی ولیکـن

دلـبستــۀ آن یـار خـراسـانــی خـویشم

***
تـوفیـق زیـارت بـه جمـالـش نـدهنــدم

این غــم به که گویم غم پنهانـی خـویشم
***
زان روز که در بنـد نگـاه تـو اسیـرم

افسـردۀ دیـدارم و زنـدانــی خـویشم

***

سرباز و نگهبـانـم و هم حامـی جـان از

جـمهـوری اسـلامـی ایـرانــی خـویشـم

***
من گـرچـه در ایـن دایـره شاعـر نیم امّـا

تضمیـن گـر شعریش به نـادانـی خویشم

***

»» تقدیم به رهبر عزیز و فرزانه ام - حمیدرضا فاطمی؛

سحر سوم ماه مبارک رمضان 24/6/86
طبقه بندی: امیر قافله عشق،
برچسب ها: مقام معظم رهبری، میلاد، پیامک،
دنبالک ها: منبع تکمیلی،
ارسال در تاریخ دوشنبه 30 فروردین 1389 توسط بی قرار