تبلیغات
بیقرار یک قرار

**چشم انتظاران را بگو یوسف ز كنعان می رسد**

 ای دل شب هجران ما آخر به پایان می رسد

بشارت آیه الله العظمی بهجت : در جمعی در مورد نزدیكی ظهور امام زمان ( عج ) كه فرمودند : “ تا كنون به جوانان بشارت می دادید كه منتظر باشید ظهور مولایتان را خواهید دید اینك ( ظهور آنقدر نزدیك شده است كه ) به سالخوردگان و پیران هم بشارت دهید كه ظهور را خواهید دید .                                            طبقه بندی:
ارسال در تاریخ شنبه 14 فروردین 1389 توسط بی قرار